BDP - Palilulski roman

Татјана Кецман - Tatjana Kecman
“Више среће овај пут” - “Vie sreće ovaj put”

Татјана Кецман - Tatjana Kecman
Наташа Балог - Nataa Balog
Борис Радмиловић - Boris Radmilović

BDP Idealan-muћ

Приједор - 24.01.2012. год.

"Vise srece ovaj put" Tatjana Kecman

Татјана Кецман
Tatjana Kecman

“... Представа је заиста била добра и вјерујем да смо многим суграђанима ово вече учинили бар донекле другачијим од осталих...”                      (Prijedor24h)

"Viљe srece ovaj put" Tatjana Kecman i Boris Radmilovic

"Више среће овај пут" Татјана Кецман и Борис Радмиловић
"Vie sreće ovaj put" Tatjana Kecman i Boris Radmilović

"Vise srece ovaj put" Boris Radmilovic

Борис Радмиловић
Boris Radmilović

"Viљe srece ovaj put", Nataљa Balog

Наташа Балог
Nataa Balog

гостовања и фестивали

Позоришни маратон
лесковачко позориште 2011
Убске вечери 2011
Лето на Гардошу 2011
Тешњарске вечери
Ваљево 2011
Бољевац - 2011
КПЗ Сремска Митровица - 2011
Приједор – 2012
Бања Лука - 2012
Петровац на Млави - 2012
Башчаршијске Ноћи,
 Сарајево - 2012
Параћин - 2012

"Viљe srece ovaj put" Boris Radmilovic

gostovanja i festivali

Pozorini maraton
leskovačko pozorite 2011
Ubske večeri - 2011
Leto na Gardou - 2011
Tenjarske večeri
Valjevo 2011
Boljevac - 2011
KPZ Sremska Mitrovica 2011
Prijedor – 2012
Banja Luka – 2012
Petrovac na Mlavi - 2012
Bačarijske Noći
Sarajevo - 2012
Paraćin –
2012

Више среће овај пут - Vie sreće ovaj put

ОБРАЗОВАЊЕ

Dr Goran Jovanovic

предавање KОВИД-19:
вирус, имунитет, вакцина